מה זה אכילה ושתיה לשיעורים?

ועד מקומי • 14/9/2021 כניסות

שלום לכולם
מספר אנשים שאלו אותי מה זה "אכילה ושתיה לשיעורים".
דיברתי על כך ארוכות בדרשת שבת שובה אבל מפאת חשיבות הדבר אחזור בקצרה:
אדם שרופא (שומר תורה ומצוות) הורה לו שלא לצום בגלל חולי, ישנן שתי אפשרויות:
1. מחלתו קשה והוא חייב לאכול כמו ביום רגיל מפאת פיקוח נפש.
2. הוא צריך לאכול קצת רק כדי (למשל) לקחת כדורים שאסור לקחתם על "בטן ריקה". אדם כזה יכול לשתות 30 מ"ל נוזל וגם 30 מ"ג אוכל מוצק כל עשר דקות. מספר הפעמים שיכול לאכול בצורה זו הוא ככל שנדרש. יוצא, שבשעה אחת יכול לשתות סך הכל 180 מ"ל שזה כוס רגילה ופרוסת עוגה. בצורה כזו - כלפי דין תורה הוא נחשב צם.
3. לצורך זה חילקתי כוסות קטנות שמכילות בדיוק 30cc. לכן' מי שצריך לנהוג כפי סעיף 2 ייקח מהגבאי של המנין שלו (או ממני בערב יו"כ או במהלכו) כוס או שתיים וביום כיפור ימלא אותה בנוזל או מוצק או גם וגם - כוס מנוזל וכוס ממוצק - ועל ידי כך יוכל לקיים את הוראות הרופא וגם לצום.
בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה.
להזכירכם בע"ה ובל"נ אני זמין לכל שאלה בטל. 0506367333
ישעיהו