ביה"כ המרכזי

הזמנה לקידוש חתנים בשבת פרשת חיי שרה
הזמנה לקידוש חתנים בשבת פרשת חיי שרה