אודות הועד

המושב מנוהל ע"י ועד מקומי (ועד מוניציפלי) הנבחר אחת לחמש שנים (ביחד עם הבחירות לראשות המועצה האזורית). הועד המקומי מפעיל ועדות שונות לצורך הטיפול בענייניה השוטפים של הקהילה – תרבות, תרבות תורנית, חוגים, בני עקיבא ונוער, מעון לגיל הרך וגני ילדים, חסד, ביטחון ועוד. כל הפעילות המוניציפלית מבוססת על מתנדבים, מבין תושבי המושב.

ליצירת קשר עם חברי הועד