לוח זמנים פרשת תולדות

ביה"כ המרכזי • כניסות

בס"ד

מבקשים מהחברים לשמור על השקט בזמן התפילה וקריאת התורה!

אנו מבקשים ממחלקי הסוכריות שלא לחלק סוכריות בזמן דבר התורה.

שבת  פרשת תולדות

בית הכנסת המרכזי –טירת יהודה

מנחה בערב שבת

שחרית

מנחה גדולה

מנחה קטנה 

מוצאי שבת ערבית

16:24

8:00

12:30

16:16

17:16

זמני תפילות באמצע השבוע

שחרית

מנחה גדולה ביום שישי

ערבית בימים א'ג'ד'ה': 21:00

 

 

6:00,

7:10 (בר"ח בשעה 7:00)

8:00

13:30

ביום שני: 20:30

 

 

 

נא תשומת ליבכם להקדמת זמן תפילת שחרית!

השיעור בספר שמואל לזכר חברנו עמית איתמר ז"ל יתקיים בליל שבת בשעה 20:00

תחילת פעילות במשחקיה בשעה 08:30 תפילת ילדים בשעה 09:45

 

                                                                                                שבת שלום

הגבאים