סעודה שלישית.

ועד מקומי • כניסות

הציבור מוזמן לסעודה שלישית לע"נ אימי מרים בת דוד ע"ה.
הסעודה תתקיים מייד לאחר מנחה של שבת בהיכל יוסף.
תפילת מנחה בשעה 18:45.

הציבור מוזמן

יאיר הראל