הלכות חשובות לראש השנה

ועד מקומי • 5/9/2021 כניסות

שלום לכולם

אני מקווה שאצליח להגיע לכל המניינים במהלך ראש השנה.

בכל מקרה להלן מספר הדגשים לשני ימי ראש השנה:

1.      הדבר החשוב ביותר בראש השנה לקיים מצוות התורה לשמוע קול שופר. כתוב בגמרא "מי שלא הריע בתחילתה מריעים לו בסופה". כלומר אם לא שמע קול שופר בתחילת השנה לא תהיה לו שנה מוצלחת חס ושלום. לכן בכל המניינים שבחוץ צריך להתקרב כדי לשמוע את כל התקיעות כהלכתן. מי שנוהג שגם אשה שומעת יש להקפיד באותה מידה. גם מי שחולה צריך לדאוג ולהשתדל בכל יכולתו שיבואו לתקוע לו בשופר לפחות 30 תקיעות: דהיינו 3 פעמים תשר"ת 3 פעמים תש"ת ו 3 פעמים תר"ת.

2.      כתוב בגמרא במסכת כריתות דף ו. לעשות סימנים עם מאכלים. כל אחד והמנהג שלו ואין לזלזל בזה כי מנהג זה כתוב בגמרא. יש לעשות את הסימנים גם ביום הראשון וגם ביום השני.

3.      אין להכין מיום ראשון של ר"ה ליום שני. אשר על כן לאחר צאת הכוכבים של מוצאי יום ראשון של ראש השנה בשעה 7.33 יש לומר "ברוך המבדיל בין קודש לקודש" ורק אז להתחיל להכין את השולחן, לחמם את האוכל וכדומה. תפילת ערבית בהתאם לזמן זה.

4.      במוצאי יום ראש השנה השני עושים הבדלה על יין בלבד, לא על בשמים ולא על האש.

5.      אפשר לקצר במנגינות כדי שזמן עטיית המסכה למי שמתפלל במקום סגור יהיה קצר יותר וכן למתפללים בחוץ שלא יהיה חם.

6.      מכל התפילות, תפילה בלחש היא החשובה ביותר ויש להתפלל לקב"ה מקירות ליבו "זכרנו לחיים" וכל הבקשות האחרות מעומק הלב. שם לא כדאי לקצר....לא בנוסח ולא בזמן, רק במתינות ומתוך הלב.

7.      כרגיל, לכל שאלה בע"ה אני זמין בטלפון.

 

אשמח אם הגבאים בכל מנין יסמסו לי מתי מתפללים מנחה אצלם כדי שאוכל להשתדל להגיע אליהם ולדבר מענייני דיומא.

 

שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה

שנה של בריאות אושר ושמחה אצל כל אחד ואחד

שנה של אהבה וקירוב לבבות

באהבה לכולם

ישעיהו