שיפוץ המכולת

ועד מקומי • 22/2/2020 כניסות

שבוע טוב חברים. 

מבקש לעדכן שהמכולת תהיה סגורה לרגל שיפוצים מה 15.3.20 עד לאחר הפסח.

בריאות

יאיר