נוהל קבלת רוכש נכס בטירת יהודה

אודות • כניסות

מוכרים ורוכשים נכבדים,

תנאי לרישום רוכש נכס למגורים (נחלה, משק עזר, בית או מגרש בהרחבה) כתושב טירת יהודה ולקבלת שירותים מאת הועד המקומי טירת יהודה הוא שהרוכש השלים את ההליך לקבלתו למגורים במושב.

קודם לחתימה על הסכם הרכישה, הרוכש נדרש ליצור קשר עם מזכירת המושב גב' מירב ציון, בטלפון 052-4783183.

מזכירת היישוב תנחה אותו להגיש למזכירות המושב את המסמכים הבאים (באם מדובר בשני בני זוג - עבור כל אחד בנפרד):

א. קורות חיים מעודכנים.

ב. "תעודת יושר" מאת משטרת ישראל.

ג. אישור מאת רב המושב - הרב ישעיהו דויטש שליט"א - על קיום אורח חיים דתי. הטלפון של הרב - 050-6367333.

לאחר הגשת המסמכים ובהנחה שהם נמצאו תקינים, תקבע לרוכש ועדת קבלה.

רק רוכש שיעבור בהצלחה את ועדת הקבלה יהיה זכאי לרכוש נכס למגורים במושב.

רוכש שלא ימלא אחר הוראות אלו לא יהיה זכאי לקבל שירות מהועד המקומי ובכלל זאת:

א. לא יוכל להכלל ברשימות התפוצה של הדואר האלקטרוני;

ב. לא יוכל להכלל ברשימת המורשים לפתיחת שער הכניסה למושב (השער נעול בשעות הלילה וניתן לפתיחה באמצעות הטלפון בלבד);

ג. לא יוכל לרשום את ילדיו למעון המושב ולחוגים המתקיימים במושב;

ד. לא יוכל לשכור את בית העם לשם קיום אירועים.

אנו מודים לכולם על שיתוף הפעולה.

בברכה,

הועד המקומי טירת יהודה