מנחה לצום גדליה בבני פורת בשעה 1830

תרבות תורנית, זמנים (תפילות, שיעורים וכו') • 9/9/2021 כניסות