עקב חוסר במתפללים ,מנין שחרית ב 8:00 בבה"כ במרכזי לא מתקיים בשוטף

תרבות תורנית, זמנים (תפילות, שיעורים וכו') • 15/9/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

קובץ מצורף 725