זמניי התפילות במושב טירת יהודה *

תרבות תורנית, זמנים (תפילות, שיעורים וכו') • 19/5/2023 כניסותשחרית הנץ בשבת בהיכל יוסף : 500


ערבית בימי שני בהיכל יוסף (לאחר השיעור של הרב) : 2030


זמניי תפילות ימי חול   בבני פורת: 
 שחרית: 530 (התפילה מתקיימת לסירוגין במשכן יובל)

מנחה: 1925 

ערבית: 2005 


זמניי תפילות ימי חול  במשכן יובל: 

מנחה  : 1915 

ערבית: 1955 


זמניי תפילות ימי חול  באחים ורעים:

שחרית: 600

מנחה: 1845 

ערבית: בסמוך או אחרי שיעור תורה ( אם מתקיים)

 זמניי תפילות ימי חול בהיכל יוסף :

 שחרית : 600 , 710 

זמניי תפילות שבת באחים ורעים 
שחרית: 730

מנחה: 1700

ערבית:5 דקות לפני צאת השבת


 זמניי תפילות שבת בבה"כ המרכזי

מנחה גדולה בשישי: 1330 (מתקיימת בהיכל יוסף)

מנחה : זמן כניסת השבת + 10 דקות

שחרית: 830

מנחה גדולה: 1330

מנחה קטנה: זמן כניסת השבת

ערבית: מוצאי השבת