צוות חירום ישובי (צח"י)

ועדות • כניסות

במושב צוות חירום מושבי פעיל, המסייע בהתמודדות עם מצבי חירום ביישוב, הן בשגרה והן בשעת חירום. הצוות מונה אנשי מקצוע מתחומים שונים – בטחון, רפואה, חשמל, שמאות, סיוע נפשי, מים, דוברות ועוד. הצוות מתרגל את עצמו בשגרה ונדרש מעת לעת גם לפעילות אמת.

למידע מעודכן על פרטי יצירת קשר עם חברי צח"י ופירוט אנשי רפואה במושב