תקופה של הפתעות

הודית סבו • כניסות

כדי לצפות בגיבתון היפה הזה ממומלץ לעלות עד לחרמון הגבוה.
אבל תחילת מאי ידועה כתקופה של הפתעות.
אז היום הוא היה אצלינו בשדות.
גיבתון שחור-ראש