פרוזבול

ועד מקומי • 21/9/2022 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוזבול

שלום לכולם

מצ"ב שטר פרוזבול.

מי שנתן הלוואה לחברו וכן כל מי שיש לו חשבון חיסכון בבנק (קרן השתלמות, גמל, פנסיה וכן חשבון עובר ושב ביתרת זכות) ראוי שיעשה שטר פרוזבול.

בכל שעורי התורה וכן בשבתות דברתי על הנושא והסברתי אותו באריכות.

למי שלא שמע אסביר בקצרה:

סוף שנת השמיטה מבטלת את כל החובות שחייבים לי אנשים או מוסדות באשר הם.

משמעתו של השטר הוא שאני מוסר את יכולת הגביה שלי מהחייבים לי לבית הדין ששמות הדיינים נקובים בו ואז החובות לא מתבטלים.

על מסירה זו חותמים עדים שמעידים שבאמת כך עשיתי.

אשר על כן המעוניינים לכתוב שטר פרוזבול, שידפיסו לעצמם את השטר המצ"ב, ימלאו את שמם ואת התאריך במקום המיועד לכך ויחתימו 3 עדים (שאינם קרובי משפחה) במקום המיועד לכך בשטר.

את השטר יש לשמור לעצמו כעדות שהוא מסר את חובותיו לבית הדין לגביה.

 

ראיתי שמסתובבים ברשתות למיניהם כל מיני שטרות מסוגים שונים.

אינני מתווכח עם המפרסמים השונים - לכל אחד יש לו על מה לסמוך.

יחד עם זאת, לשון השולחן ערוך בסימן ס"ז בהלכות חושן ומשפט סעיף י"ט הוא לעשות ככתוב בשטר זה עם עדים שחותמים.

זה לא מאמץ גדול וכדאי לקיים את תקנת חז"ל כדרישתה וכלשונה.

בכל שאלה אפשר לפנות אלי ואשתדל לענות בע"ה.

אפשר לכתוב את שטר הפרוזבול עד דקה לפני שקיעת החמה של ערב ראש השנה תשפ"ג.

יש עמי שטרות מודפסים ושמתי בבתי הכנסת,

כמו כן אהיה בע"ה ביום חמישי במושב בבית כנסת "אחים ורעים" בין מנחה לערבית וכן לאחר ערבית בבני פורת עד שמונה.

בברכה שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה

ישעיהו