לוח זמנים פרשת פנחס

ביה"כ המרכזי • כניסות

בס"ד

השיעור לעילוי נשמת עמית איתמר ז"ל יתקיים מעתה שעה לפני תפילת מנחה קטנה ובמסגרת השיעור תהיה סעודה שלישית 

מבקשים מהחברים לשמור על השקט בזמן התפילה וקריאת התורה!

אנו מבקשים ממחלקי הסוכריות שלא לחלק סוכריות בזמן דבר התורה.

שבת  פרשת בלק

בית הכנסת המרכזי –טירת יהודה

מנחה בערב שבת

שחרית

מנחה גדולה

מנחה קטנה 

מוצאי שבת ערבית

19:34

8:30

13:30

19:24

20:28

זמני תפילות באמצע השבוע

שחרית

מנחה גדולה ביום שישי

ערבית בימים א'ג'ד'ה': 21:00

 

 

6:00,

7:10 (בר"ח בשעה 7:00)

8:00

13:30

ביום שני: 20:30

 

 

 

תחילת פעילות במשחקיה  בשעה 09:00.

תפילת ילדים בשעה 10:15

אורחים יקרים-ברוכים הבאים. הנכם מתבקשים לפנות לאחד הגבאים לצורך הושבה במקום פנוי.