קידוש ביום כיפור לחולים

ועד מקומי • 14/9/2021 כניסות

לכולם
1. מי שחייב לאכול ביום כיפור לשיעורים - בודאי שלא יעשה קידוש קודם לכן.
2. מי שחייב לאכול כרגיל ביום כיפור - גם לא יעשה קידוש כי יצא ידי חובת קידוש בתפילה. יחד עם זאת אם אכל לחם יגיד "יעלה ויבוא" בברכת המזון.
באתי בזאת לתקן טעות שאמרתי בדרשה של שבת שובה.
3. כוסות של שיעורים נמצאים אצל הגבאים שבכל המניינים וכן בתא שלי בבית הכנסת המרכזי.
גמר חתימה טובה לכולם
ישעיהו