פרידה ממשפחת גל

ביה"כ המרכזי • 24/7/2020 כניסות

"כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון"
פרידה ממשפחת גל זאב ומיכל.

השבת ד' אב 25/7/2020 בין השעות 18:00-20:00, מגיעים למדשאת המועדון 
להרים כוסית ולאחל הצלחה.

ההגעה למקום תהיה כמובן בהתאם להנחיות ויש להקפיד על כך מאוד.
כולם עם מסכות ,שומרים מרחק ולא מתקבצים יותר מ-20 בו זמנית.

ב ה צ ל ח ה  למשפחת גל.
בריאות לכולנו.