הועד המקומי

שירותים לתושב • 4/3/2015 כניסות

קבצים מצורפים:

תוכנית חומש ועד מקומי טירת יהודה 2019

יו"ר הועד המקומי: אייל דה פאו 054-5443455

חברי הועד המקומי:

עו"ד יצחק נעימי 052-3794008

דניאל ביטון 050-5372685

יצחק גואטה 053-5450081

עדה שניידר 052-3343262