ועד האגודה

שירותים לתושב • כניסות

יו"ר ועד האגודה: דניאל ביטון 050-5372685

חברי ועד האגודה:

יהודה חיון 054-2001173
יצחק יוסף 054-4265855
צבי פלדמן 052-8905151
עוזי איתמר 050-8810602
דר' ברוך מסינג 050-4801145
נירית דר 052-4573615