שעורי תורה חודש אלול

ועד מקומי • כניסות

שלום לכולם

ב"ה כולם חזרו כולם בריאים שלימים ושמחים מהחופשה

היום בע"ה אחר הצהריים יתקיימו השעורים כרגיל "בהיכל יוסף"

5.30 - לכתות ב-ד סיפורי חז"ל

5.50 כתות ה ו משניות

6.15 כתות ז ח גמרא

7.45 שעור במסכת סוכה

מצפה לראותכם

ישעיהו