חדש: שחרית בימי חול בשעה 8:45 בבית הכנסת היכל יוסף

תרבות תורנית, זמנים (תפילות, שיעורים וכו') • 23/6/2022 כניסות