לו"ז ליו"כ

ביה"כ המרכזי • כניסות

קבצים מצורפים:

זמנים וחזנים יוהכ

בס"ד

זמנים ליום הכיפורים התש"ף

מנחה

13:30

תפילה זכה

17:45

כל נדרי 

17:55

שיעור הרב דויטש

 

שחרית

8:00

הזכרת נשמות

בערך בשעה  10:30

מנחה

16:15

נעילה

17:15

סוף הצום וערבית

18:51

 

רשימת בעלי תפילה

הרב דויטש

כל נדרי

אביעד פלדמן

ערבית

הרב דויטש

שחרית

יאיר הראל

מוסף

בעז פייל

מנחה

גרשון שניידר

נעילה

 

בברכת גמר חתימה טובה ובקשת סליחה ומחילה באם פגענו או לא כבדנו כראוי מישהו מהמתפללים.

הגבאים