עדכון - זמניי התפילות במושב טירת יהודה *

תרבות תורנית, זמנים (תפילות, שיעורים וכו') • 31/7/2022 כניסות

עדכון :
 מנחה   בבה"כ בני פורת: 1920  וערבית: 2000
אותם הזמנים גם במשכן יובל