"באחד באדר משמיעין על השקלים" - התעוררות לתרומת "זכר למחצית השקל" לגמ"ח טירת יהודה

ועד מקומי • 26/2/2020 כניסות

תושבים נכבדים,

"בְּאֶחָד בַּאֲדָר מַשְׁמִיעִין עַל הַשְּׁקָלִים ..." [משנה שקלים א, א]

מצוות "מחצית השקל" המוזכרת בתורה אינה נוהגת היום, אולם לפני/אחרי תפילת מנחה של תענית אסתר נוהגים לתת מעות "זכר למחצית השקל".
אפשר לתת גם לאחר קריאת המגילה.

יש הנוהגים לתת 3 חצאי שקל "ממש" - היינו 3 מטבעות של חצי-שקל - עבור כל אחד מבני הבית וכן עבור עובר, ולומר בעת הנתינה "זכר למחצית השקל" (בכדי להדגיש שאינו מכוון לקיום המצווה מן התורה, שכאמור אינה נוהגת היום).

יש הנוהגים בהידור (בהתאם לפסיקת רבני ספרד) לתת סכום השווה לתשעה גרם כסף טהור (= משקל מחצית השקל בזמן בית המקדש), כערכם כיום.
ערך מחצית השקל בהתאם לחישוב זה, לשנת התש"ף, עומד על 22 ש"ח לאדם.
הכסף מיועד לצדקה ואינו על-חשבון "מעשר כספים".

על נתינת "זכר למחצית השקל" כותב המקובל רבי חיים פלאג'י דברים נפלאים:
"כל מי שנותן מחצית השקל מובטח לו שהוא בן העולם הבא, ולא יקרה לו שום פגע רע באותה שנה, ואפילו נגזרה גזרה עליו או על בני ביתו ח"ו היא מתבטלת. ואינו בא לידי חסרון כיס באותה שנה ... והמתמיד בה מידי שנה יראה זרע ויאריך ימים".

ידועים דברי הגמרא "עניי עירך ועניי עיר אחרת – עניי עירך קודמים" ועל כן אנו פונים אליכם להרים תרומה זו לגמ"ח טירת יהודה.

אנו מזכירים כי תרומה לגמ"ח טירת יהודה מוכרת לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

המעוניינים לתרום את כספי "זכר למחצית שקל" לגמ"ח טירת יהודה יכולים לעשות זאת באחת מהדרכים הבאות:

א.  במסירה בכל עת לכל אחד מחברי ועד הגמ"ח;

ב.  בבית הכנסת "בני פורת" - לאחר תפילת מנחה של תענית אסתר;

ג.  בבית הכנסת המרכזי - בליל פורים או בבוקר למחרת;

ד. בהעברה בנקאית
בנק לאומי
סניף יהוד, מס' סניף: 837
מס' חשבון: 23760036
שם החשבון: גמ"ח טירת יהודה - בית הכנסת טירת יהודה (ע"ר)
נא לעדכן לאחר ביצוע ההעברה!

כל התורמים - תבוא עליהם ברכה!

שיהיה לכולנו פורים שמח!

ועד גמ"ח טירת יהודה


גמ"ח טירת יהודה - רקע

מזה שנים רבות פועל במושב בהצלחה גמ"ח מושָבי – "גמ"ח טירת יהודה".

הגמ"ח נועד לתושבי טירת יהודה בלבד.

תפקידו המרכזי של הגמ"ח הוא מתן הלוואות ללא ריבית וללא הצמדה למשפחות מטירת יהודה שנקלעו לקושי כלכלי "מקומי".

הלוואה טיפוסית עומדת על מס' אלפי ₪, וההחזרים נפרסים על-פני חודשים ארוכים (לעתים תוך מתן דחייה במועד תחילת הפרעון).

בנוסף, פעמיים בשנה (לקראת ראש השנה ולקראת חג הפסח), הגמ"ח מממן ושולח סלי מצרכים למשפחות במושב הזקוקות לכך.
עלות סלי המזון לכל חג עומדת על כ- 15,000 ש"ח.

אנו פונים לציבור בבקשה לקיים את דברי חז"ל "עניי עירך קודמים" ולתרום את כספי הצדקה שלהם לגמ"ח טירת יהודה.

תרומה לגמ"ח טירת יהודה מוכרת לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

כל התורמים – תבוא עליהם ברכה!