רכז ביטחון

שירותים לתושב • כניסות

מש"ק מג"ב - אביתר ווהב 052-6333039

רוני נווה -רכז מתנדבים ופרשים 052-6333039