ליל שמחת תורה

ועד מקומי • 27/9/2021 כניסות

מועדים לשמחה לכולם
כדי לבטא את אחדות הקהילות במושב הלכה למעשה אני מבקש מכל המניינים בגינות ובחצרות לבוא בליל שמחת תורה ולהתפלל בבית הכנסת המרכזי עם ההקפות.
ויקויים בנו כנאמר בפרשת וזאת הברכה "ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל".
התפילה וההקפות ייערכו ברחבה שלפני בית הכנסת "המרכזי".
לוח הזמנים יפורסם ע"י הגבאים.
חג שמח ופיתקא טבא
ישעיהו