מתנות לאביונים

ועד מקומי • 8/3/2020 כניסות

שלום לכולם

כפי שהזכרתי בשבת

המעוניינים למנות אותי שליח לקיום מצוות "מתנות לאביונים" ביום פורים עצמו

אפשר להעביר אלי כספים למטרה זו

לפני ואחרי קריאת המגילה מחר בבית הכנסת המרכזי

וכן, ביום פורים עצמו בבוקר אהיה בע"ה ובל"נ עד השעה 10.15  בבית הכנסת המרכזי

פורים שמח ובשורות טובות לעם ישראל

ישעיהו דויטש