מגן דוד אדום - התרמת דם במושב ברקת

ועד מקומי • 1/5/2020 כניסות


*שימו לב בעקבות תקנות משרד הבריאות וכדי למנוע התקהלות יש להירשם בקישור:*
מקום התרמת הדם במרכז למידה ברח' חנה מאחורי בית הכנסת הספרדי. 

ביו השעות 15:00 ועד לשעה 21:00 

שתפו בכל הכח, אנחנו זקוקים לכל מנת דם 🩸
במיוחד בימים כאלו.

כל המציל נפש אחת בישראל כאילו הציל עולם ומלואו🌍❤

שבת שלום 
מגן דוד אדום 🚑❤