הלכות הנחוצות לראש השנה תשפ"ד

ועד מקומי • 15/9/2023 כניסות

שלום לכולם
היות שהשנה יום טוב ראשון של ראש השנה יוצא בשבת להלן כמה הלכות:

  1. יש להקפיד להדליק נרות של שבת לפני השקיעה כמו בכל שבת 
  2. פיוטי ליל שבת כגון "שלום עליכם" ו"אשת חיל" יש לומר כמו בכל ליל שבת
  3. במוצאי שבת - ליל יום טוב השני של ראש השנה יש לומר בשעה 19.22 "ברוך המבדיל בין קודש לקודש" ורק אז מותר להדליק נרות של יום טוב, ולהתחיל בהכנות לסעודת ליל יום טוב השני.          אסור להתחיל בהכנות קודם לכן - לא לערוך את השולחן ולא לחמם את האוכל לסעודה.
  4. יש להדליק נרות לכבוד יום טוב השני רק בהעברה מאש שכבר היתה דולקת מערב שבת.
  5. הקידוש שעושים בליל יום טוב השני כולל גם "הבדלה" הנוסח כתוב במחזור. לא מברכים על הבשמים. לברכת "מאורי האש" יש לקרב את הידיים לנרות שהדליקו לכבוד יום טוב השני.
  6. נוהגים שעושים תשליך ביום טוב השני ולא בראשון כמו שכל שנה.
שנה טובה כתיבה וחתימה טובה לחיים טובים, ברכה והצלחה
שנה של בריאות ושמחה עם כל עם ישראל
שימלא הקב"ה כל משאלות ליבנו לטובה
ישעיהו