מכירת חמץ היום

ועד מקומי • 28/3/2023 כניסות

תזכורת

בע"ה מכירת חמץ היום בבית הכנסת "אחים ורעים" לאחר ערבית ועד השעה 20.30

בברכה

ישעיהו