קישור לתמונות - מרוץ הלפיד- פורים תשפ"ב

גלריה • כניסות

https://drive.google.com/drive/folders/1DC-bLBgREkeSs44EfkEM2HV-WVB9pC1S?usp=sharing