יורקות אש

יהודית סבו • 7/4/2021 כניסות

עולה חדשה שמצליחה יפה מאוד בארץ.
ניתן לראות אותה בשדות המושב צדה מכרסמים.
דאה שחורת כתף.
דאה שחורת כתף