פרוטוקול ישיבת ועד 1.4.2019

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת וועד 1 אפריל 19

מצ"ב לעיונכם