גמ"ח תהילים לאזכרה

שירותים לתושב • כניסות

לעילוי נשמת שי מנחם ז"ל בן משה יצחק שורצברגר נפתח גמ"ח תהילי ם

נרכשו ספרי תהילים "נר נשמה" המכילים את פרקי התהילים הנהוגים

לאומרם בבתי העלמין.

כל מי שזקוק להשאלה של ספרונים אלו לאזכרות , יפנה למשפחות

שורצברגר / סרוסי להשאלת ספרוני התהילים.

מי ייתן ולא נזדקק להם יותר כדברי הנביא "בלע המות לנצח,

ומחה ה' אלוקים דמעה מעל כל הפנים " ישעיהו כה ח