עננו

ועד מקומי • 24/1/2023 כניסות

שלום לכולם

חז"ל אומרים שט"ו בשבט נקבע כיום הקובע את שנת חנטת הפרי כי אז רוב גשמי החורף עברו.

לצערנו - נכון לעכשיו מצב ירידת הגשמים עגומה מאוד.

אשר על כן אני מבקש שכל אחד יזכיר בתפילת העמידה של יחיד בברכת "שומע תפילה" את תחינת "עננו" שמתפללים בעת עצירת גשמים.

כמו כן גם בחזרת הש"ץ יש להוסיף תחינה זו.

וה' ישמע תחינותינו יחוס עלינו ויוריד בקרוב גשמי ברכה ונדבה על ארץ קודשנו.

בברכה

ישעיהו