בית הדואר

שירותים לתושב • כניסות

סיגלית דרור 054-2286699, 03-9732079