ש"ס בבלי מהדורת שוטנשטיין, כרך ס'

ביה"כ המרכזי • 22/10/2018 כניסות

נתבקשתי לשלוח:

כרך שס בבלי מהדורת שוטנשטיין

כרך ס (מסכת מנחות כרך שלישי) של ספריית היכל יוסף אינו במקומו.
הכרך הנ"ל נדרש ללימוד הדף היומי.
היודע על מקום הימצאו מתבקש לדאוג להחזירו למקומו.