גמ"ח

ועדות • כניסות

במושב ישנו גמ"ח פעיל שנועד אך ורק עבור תושבי היישוב. תפקידו המרכזי של הגמ"ח הינו מתן הלוואות ללא ריבית וללא הצמדה למשפחות מהמושב שנקלעו לקושי כלכלי "מקומי". הלוואה טיפוסית עומדת על מס' אלפי ₪ וההחזרים נפרסים על-פני חודשים ארוכים (לעתים תוך מתן דחייה במועד תחילת הפרעון). ההלוואה נמסרת כנגד בטחונות או ערבים (כל מקרה לגופו). בנוסף להלוואות, פעמיים בשנה (לקראת ראש השנה ולקראת חג הפסח) הגמ"ח מממן סלי מצרכים למשפחות במושב הזקוקות לכך. סל לאדם בודד עומד על כ-800 ₪ בעוד סל למשפחה עומד על כ-1,600 ₪.

הגמ"ח מנוהל ע"י ועד שמונה ע"י רב המושב. תרומות ניתן למסור לכל אחד מחברי הועד, או, לחילופין, באמצעות מערכת התשלומים המקוונת של המושב (להלן הקישור).

חברי ועד הגמ"ח: חנן שניידר, עו"ד יואב חמדי הלוי, שחל פלח, אייל דה פאו

לתרומה לגמ"ח טירת יהודה לחץ כאן

ליצירת קשר:

חנן 054-6645494 chanan@csvc.co.il

יואב 052-8777131 hamdi-h@zahav.net.il

שחל 054-2400203 shahal@omtime.co.il

אייל 054-5443455 eyaldp5@gmail.com