גמ"ח טירת יהודה

ועדות • כניסות

במושב ישנו גמ"ח פעיל שנועד אך ורק עבור תושבי היישוב. תפקידו המרכזי של הגמ"ח הינו מתן הלוואות ללא ריבית וללא הצמדה למשפחות מהמושב שנקלעו לקושי כלכלי "מקומי". הלוואה טיפוסית עומדת על מספר אלפי שקלים וההחזרים נפרסים על-פני חודשים ארוכים (לעתים תוך מתן דחייה במועד תחילת הפרעון). ההלוואה נמסרת כנגד בטחונות או ערבים (כל מקרה לגופו). בנוסף להלוואות, פעמיים בשנה (לקראת ראש השנה ולקראת חג הפסח) הגמ"ח מממן סלי מצרכים למשפחות במושב הזקוקות לכך. סל לאדם בודד עומד על כ-800 ₪ בעוד סל למשפחה עומד על כ-1,600 ₪.

לעמותה יש אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

הגמ"ח מנוהל ע"י ועד שמונה ע"י רב המושב. תרומות ניתן למסור לכל אחד מחברי הועד.

ליצירת קשר: