חברת השמירה

שירותים לתושב • כניסות

חברת G1 - שומר/מוקד צופה ( 22:30-05:30 )

053-9191234

052-6821556

פתיחת השער למורשים : 054-3151927