דרושות סייעות בגנים ובצהרונים בשהם

אשואל אסנת • כניסות

 

 

אוהבת ילדים צעירים? חמה ומסורה?

בואי להיות סייעת בגני הילדים ובצהרונים של שהם

לשנת הלימודים הקרובה דרושות:

2 סייעות סבב מהשעה 7:30 עד 14:00

5 סייעות לתוכנית הרצף בגנים-צהרונים מהשעה 10:30-16:45 .

 

פנו לפאר המכותבת למייל זה - 

peer@shoham.muni.il

וציינו את סוג המשרה.