צהרון לילדי כיתות א'-ג'

ועד מקומי • כניסות


תושבים יקרים 

בחודשים האחרונים פעלה הנהגת ההורים של בי"ס מודיעים נחלים לקידום צהרוני המועצה בשנת הלימודים תש"פ אל מול גורמי המועצה. 

המהלך אשר הובל על ידי נציג המושב בהנהגת הורים לטובת כלל ילדי בית הספר, לאחר למעלה מ 8 שנים בהם לא התקיים צהרון בתי ספר הוביל לרישום של למעלה מ 60 ילדים.

היה ויתקיים הצהרון בבית הספר במסגרת מעגלים, הוא לא יכלל הסעות ועלותו תהיה 900 שח.

יחד עם זאת, כיוון שסוכם עם מעגלים כי תנאי המינימום לפתיחת צהרון הינו 15 ילדים ומטירת יהודה בלבד נרשמו 23 הוחלט על ידי הוועד ובתמיכת המועצה ותאגיד מעגלים, לקדם את הצהרון אצלנו כאן במושב לילדי כיתות א'-ג', דבר אשר יוזיל משמעותית את העלויות ויפתור את בעיית ההסעה שכן הילדים יחזרו בהסעות הרגילות ויגיעו ישר לצהרון.

הוועד רואה בקיום צהרון מסובסד בתחומי המושב שירות חשוב לתושבים, כאשר מחיר היעד יהיה כ 700 שח לילד לאחר סבסוד של מעגלים בסך 25%.

האחריות החינוכית תבוצע ע"י תאגיד מעגלים ולא ע"י הוועד.

בימים הקרובים נפעל ביתר שאת יחד עם נציגי המושב בהנהגת הורים שמוביל את המהלך מטעם ההורים להסדרת מבנה מתאים במושב לטובת הצהרון דבר אשר דורש השקעות רבות בהתאמת המבנה לצרכי הילדים.

בכך ירחיב הוועד את השרות לתושב ברמה המושבית בו אנו מאמינים, בעזרת ובעידוד המועצה.

בקרוב נפנה לכל הנרשמים להסדרת הרישום והתשלומים. 

 
בברכה,

וועד מקומי טירת יהודה