ועדת ותיקים

ועדות • 6/3/2015 כניסות

במושבנו ישנה פעילות ותיקים ענפה. הפעילות מנוהלת ע"י ועדה שהוקמה מקרב ותיקי היישוב, והיא כוללת שיעורים תורניים, חוגי העשרה שונים, טיולים וסיורים מגוונים, מפגשי תרבות וחברה ועוד.

חברי הועדה: שמשון נייקרוג, יוסי מדר, ישראל וייסבלום, חסידה דומן, נורית מעטוף

ליצירת קשר:

שמשון 054-2018845

יוסי 052-8787796

ישראל 052-3455871

חסידה

נורית