יגאל חן

ועד מקומי • 30/4/2020 כניסות

לכולם

אם מתקשר אליכם אדם בשם יגאל חן, מבקש כסף ואומר שאני שלחתי אותו אני מודיע בזאת שזה שקר וכזב.

אין להתייחס כלל להודעה זו.

ככלל, אני לא שולח ולא שלחתי מעולם אנשים לבקש כסף מתושבי המושב.

כל פניה מהסוג הזה בשקר יסודה.

בברכה

ישעיהו דויטש