מלך היופי

הודית סבו • כניסות

או לפחות אחד המועמדים המובילים לתואר.
רואים אותו בדרך כלל בעמדה בולטת מעל מקווי מים, אורב לטרף.
שלדג גמדי עוצר אצלנו בדרכו מאירופה לאפריקה.
שלדגון