ליל הושענה רבה -הציבור מוזמן ללימוד ליל הושענה רבה בסוכה של רותם ואשר שחר 

תרבות תורנית, זמנים (תפילות, שיעורים וכו') • 24/9/2021 כניסות

ליל הושענה רבה -הציבור מוזמן ללימוד ליל הושענה רבה בסוכה של רותם ואשר שחר 


סדר השיעורים-
שיעור ראשון הרב דויטש 00:00-0:40 
יוסי לב 01:00-01:45 
אברהם רוס 02:00-02:45 
איציק נעימי 03:00-03:45 
חגי עמיר 04:00-04:30 
כיבוד קל יוגש בסוכה 
הלימוד יהיה בסמוך לסוכה נושאי השיעור יפורסמו בעזרת השם ביום ראשון הציבור מוזמן