לוח זמנים פרשת יתרו

ביה"כ המרכזי • 14/2/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

לוח זמנים פרשת יתרו

בס"ד

מבקשים מהחברים לשמור על השקט בזמן התפילה וקריאת התורה!

אנו מבקשים ממחלקי הסוכריות שלא לחלק סוכריות בזמן דבר התורה.

שבת  פרשת יתרו

בית הכנסת המרכזי –טירת יהודה

מנחה בערב שבת

שחרית

מנחה גדולה

מנחה קטנה 

מוצאי שבת ערבית

17:13

8:00

12:30

16:48

18:04

זמני תפילות באמצע השבוע

שחרית

מנחה גדולה ביום שישי

ערבית בימים א'ג'ד'ה': 21:00

 

 

6:00,

7:10 (בר"ח בשעה 7:00)

8:00

13:30

ביום שני: 20:30

 

 

 

תפילת מנחה קטנה הוקדמה ברבע שעה ולאחריה תתקיים בהיכל יוסף, סעודה שלישית וסיום מסכת חגיגה.

השיעור בספר מלכים לזכר חברנו עמית איתמר ז"ל יתקיים בליל שבת בשעה 20:00

תחילת פעילות במשחקיה בשעה 08:30 תפילת ילדים בשעה 09:45

 

                                                                                                שבת שלום

הגבאים