נוהל קבלת שוכר לטירת יהודה

אודות • כניסות

משכירים ומתעניינים נכבדים,

תנאי לרישום שוכר כתושב טירת יהודה ולקבלת שירותים מאת הועד המקומי טירת יהודה הוא שהשוכר השלים את ההליך לקבלתו למגורים במושב.

קודם לחתימה על הסכם שכירות, השוכר נדרש ליצור קשר עם מזכירת המושב גב' מירב ציון, בטלפון 052-4783183.

מזכירת היישוב תנחה אותו להגיש למזכירות המושב את המסמכים הבאים (באם מדובר בשני בני זוג - עבור כל אחד בנפרד):

א. קורות חיים מעודכנים.

ב. "תעודת יושר" מאת משטרת ישראל.

ג. אישור מאת רב המושב - הרב ישעיהו דויטש שליט"א - על קיום אורח חיים דתי. הטלפון של הרב - 050-6367333.

כאמור, שוכר שלא ימלא אחר הוראות אלו לא יהיה זכאי לקבל שירות מהועד המקומי ובכלל זאת:

א. לא יוכל להכלל ברשימות התפוצה של הדואר האלקטרוני;

ב. לא יוכל להכלל ברשימת המורשים לפתיחת שער הכניסה למושב (השער נעול בשעות הלילה וניתן לפתיחה באמצעות הטלפון בלבד);

ג. לא יוכל לרשום את ילדיו למעון המושב ולחוגים המתקיימים במושב;

ד. לא יוכל לשכור את בית העם לשם קיום אירועים.

אנו מודים לכולם על שיתוף הפעולה.

בברכה,

הועד המקומי טירת יהודה