הלכות לתשעה באב

ועד מקומי • 16/7/2021 כניסות

לחברי המושב היקרים

להלן מספר הלכות לתשעה באב שאמור לחול במוצאי השבת הקרובה:

1. שבת אחר הצהריים - ערב תשעה באב - אין לטייל בחוצות המושב. אין ללמוד תורה אלא רק דברים שקשורים לחורבן כגון מגילת "איכה" ופרקים בספר ירמיהו ואיוב.

2. סעודה שלישית היא הסעודה המפסקת שלפני הצום ויש לסיימה עד שקיעת החמה ב 19.45. בסעודה זו מותר לאכול "אפילו כסעודת שלמה המלך". 

3. תפילת מנחה יש להקדים בהתאם (השעה המדוייקת נתונה להחלטה של הגבאים) כדי שיהיה זמן מספיק להגיע הביתה ולאכול בניחותא.

4. כשמגיע מוצאי שבת בשעה  ב 20.29 - יש לומר "ברוך המבדיל בין קודש לחול", לחלוץ נעליים, ולברך על   נר אבוקה - "בורא מאורי האש". אין לברך על הבשמים.

5. נתפלל ערבית כעשרים דקות (השעה המדוייקת נתונה להחלטה של הגבאים) לאחר צאת השבת ולאחר מכן מגילת "איכה".

6. ביום תשעה באב מתפללים שחרית ללא טלית וללא תפילין. בתפילת מנחה מתעטפים בטלית ובתפילין. אין לומר במנחה "קריאת שמע" עם התפילין.

7. במוצאי תשעה באב לאחר ערבית עושים "קידוש לבנה" ובבית עושים הבדלה על יין בלבד וללא בשמים. את היין יש לתת לשתות לילד קטן. אם אין ילד קטן אפשר שהמבדיל ישתה.

 

בע"ה במוצאי שבת לאחר קריאת "איכה" בבית הכנסת המרכזי, בשעה 9.30 אתן דרשה בענייני החורבן לציבור שבבית הכנסת. דרשה זו תועבר גם בזום לכל המעוניין.

קישור יישלח בע"ה ע"י שמעון.

 

שנזכה בע"ה כולנו לראות במהרה בבנין בית מקדשנו ותפארתינו

ישעיהו