מכתב מהרב דוייטש בנושא תפילות

ועד מקומי • 18/3/2020 כניסות

תושבי המושב היקרים


בהמשך למכתב שפרסמנו אתמול אני מבקש להוסיף, להדגיש ולהבהיר:

אחריות כבידה מוטלת על כל אחד ואחד מאתנו למלא את הוראות המומחים ככתבם וכלשונם.

אחד מרבני ירושלים פרסם היום שמי שלא שומע לדברי המומחים יכול חס ושלום להחשב כרוצח בשגגה.


הרבנות הראשית לישראל לאחר שהתייעצה עם הגורמים הרפואיים שבקיאים בנושא, הורתה לקיים מנין אך ורק של עשרה מתפללים ולא יותר ושיעמדו רחוק זה מזה כ 2 מטר - הרי עלינו לקיים הנחיה זו באדיקות מוחלטת וללא פשרות.


דבר זה בנפשנו. 

המתפלל האחד עשרה ימצא מנין אחר או יתפלל בבית ויוצא ידי חובה לכתחילה כי מתפלל בזמן שהציבור מתפללים כמובא בשולחן ערוך.

יחד עם זאת העושה היתר לעצמו למרות שהוא ברמת סיכון מסויימת כפי ההגדרות שפורסמו - עלול להיות חוטא כאמור לעיל.


אם מזג האוויר ישתפר עדיף בכלל להתפלל באוויר הפתוח.


בכל מקרה יש  לקצר את התפילה ולהתפלל ללא "חזרה".


לגבי שבת נוציא בע"ה הנחיות חדשות כמובן בתיאום עם הרבנות הראשית לישראל שמתייעצת עם משרד הבריאות.שנשמע ונתבשר בשורות טובות ישועות ונחמות

שלכם באהבה

ישעהיו דוייטש