זמני מכירת חמץ והגעלת כלים

ועד מקומי • 26/3/2023 כניסות

·         הגעלת כלים

הגעלת כלים תתקיים בע"ה ביום ראשון י"א ניסן בין השעות

 1900 – 1700 ליד הצרכניה

·         מכירת חמץ

יום שלישי ו' ניסן בבית הכנסת "אחים ורעים" לאחר ערבית ועד שעה 2030

יום ראשון י"א ניסן בזמן הגעלת כלים ליד הצרכניה

יום שני י"ב ניסן, בבית הכנסת "משכן יובל" לאחר תפילת ערבית ועד השעה 2030

יום שלישי י"ג ניסן, בבית הכנסת "בני פורת" לאחר תפילת ערבית ועד השעה 2000